Napsali jsme

Je 20. února a já odevzdávám článek do novin. Od minule se událo jistě víc věcí, než napíšu, ale v kostce to nejdůležitější.

Předložili jsme návrh na změnu rozdělování peněz z grantového fondu spolkům. Děkuji všem zastupitelům, že ho schválili bez připomínek. Na peníze teď dosáhne jednodušeji víc sdružení, spolků i soukromých osob. Odsouhlasili jsme žádost o dotaci na opravu vrat v Hasičárně a příspěvek panu faráři na opravu průčelí kostela, tedy pohledové části této dominanty města. Patrioti přišli s vlastním návrhem řešení dopravní situace u pošty, a jestli jsem dobře pochopila vysvětlení Vaška Házeho, dojde k zjednodušení dopravního značení a tím zlepšení průjezdnosti křižovatky. Teď se čeká na schválení příslušným odborem. Dopraváci ale zamítli umístění zrcadla na výjezdu ze Stránecké do Jatecké ulice s tím, že je úsek dostatečně přehledný.

Minule jsem také psala o emailu od p. Mgr .Berkové o charakteru povrchu dlažeb v ulicích Tyršova, Žižkova, Husova a Palackého. Nedalo mi to a požádala jsem paní magistru o vysvětlení. Odpověď přišla obratem a dost mě naštvala. Paní vedoucí oddělení specialistů mě upozornila, že obsah emailu byl důvěrný a určený pouze uvedeným adresátům a ne mě. Komu tedy informace patřila? Nám evidentně ne. Jsem zastupitelkou a k zodpovědnému rozhodování potřebuji komplexní informace o dění v obci a trochu jsem se urazila, že paní magistra dělí lidi na ty, co mohou informaci dostat a na ty co ne. Ani druhá část odpovědi mě nijak nenadchla. Paní magistra píše o tom, že žádné konkrétní jednání dosud neprobíhají, ale že je zjevné, že pod poškozeným povrchem ulic vykukuje historická dlažba, která by měla být do budoucna zachována (co třeba pod novým asfaltem ). Není tajemstvím, že starosta preferuje dlažbu a místostarosta konstatoval, že po dlažbě se chodí stejně dobře jako po asfaltu, takže v budoucnu se určitě povedou diskuze i tady.

Dlažba se objevila také mezi připomínkami občanů k zamýšlenému projektu úpravy prostoru po bývalém ZS. Děkujeme všem, kteří strávili svůj čas studováním materiálů k územní studii a vyjádřili svoje nápady a připomínky. V návrhu usnesení k jednání ZM bylo, že RM doporučuje schválit variantu A. Starosta hned v úvodu upřesnil, že usnesení bylo rozesláno omylem a hlasovat se ještě nebude. To byla výborná zpráva, protože otevřela možnost k diskuzi nad touto studií zastupitelům. Protože se na studii a její zadání díváme spíš jako "uživatelé" a ne jako "zadavatelé", připravili jsme se na diskuzi a řádně jsme ji také vedli. Vznesli jsme řadu připomínek (např. dlážděné povrchy komunikací, umístění odpadových kontejnerů, velký počet bytů, deficit parkovacích míst a další...) Hned jsme byli "nepřátelé" a diskuzi označil místostarosta za "világoš". Starosta konstatoval, že tato územní studie je až moc detailně zpracovaná, její podrobnosti nejsou prý důležité a zavazující.

Ptám se, jak to měli občané vědět, že co je v ní nakreslené a v legendě zapsané vlastně není důležité a neplatí? Jak je vůbec možné, že jsme ji takhle předložili lidem k připomínkování? Na co se tedy vlastně měli v té studii dívat?

Jenom děláme z lidí, kteří zodpovědně zareagovali na výzvu města, blbce. Většina našich příspěvků do diskuze tak byla odmítnuta.

Někteří zastupitelé jsou prý urbanisticky školení, sdělil starosta. Já ne, ale to neznamená, že nemůžu mít svůj pohled na věc a vyjadřovat se.

Jedná se o budoucí stavbu za desítky milionů, která ovlivní život nejen v přilehlých ulicích, ale všech občanů Mšenska. Navrhli jsme tedy, aby se veřejná diskuze prodloužila, aby byly zapracovány připomínky lidí a aby byla vypracována ještě další, zcela odlišná studie, která bude odlišná a ne jenom variantou téhož. Stavbu takové důležitosti je potřeba svědomitě připravit, protože jenom pečlivou přípravou na začátku se dá ušetřit co nejvíc peněz.

Za správné považujeme sejít se v širší pracovní skupině a domluvit rozumný kompromis, který bude dohodou všech a pak podkladem pro zpracování architektonického návrhu. Líbilo by se nám zachovat alespoň malé parkoviště pro zaměstnance, residenty i návštěvníky města. Při revitalizaci náměstí ubylo mnoho parkovacích míst a dva roky starosta sliboval a mluvil o tom, že nové parkování bude řešeno při úpravě prostoru bývalého ZS. Ve volebním programu Společně Pro Mšensko jsme se před volbami mohli dočíst, že zvýšení počtu parkovacích míst v centru za kostelem je pro ně klíčovým úkolem. Jenže to bylo před volbami. Dnes jsme naopak slyšeli, že starosta nepociťuje parkování ve městě jako palčivý problém.

Za to my každou sobotu, od jara do podzimu, ano.

Pěkný březen přeje Marcela Prieložná    

Vyjádření zastupitele sdružení Pro Mšeno k povolební situaci ve Mšeně

Vážení spoluobčané,

ve dnech 5. - 6. října 2018 proběhly volby do obecních zastupitelstev. Výsledky voleb jistě všichni znáte, přesto si dovolím je připomenout - sdružení Společně pro Mšensko (SPM) získalo 6 mandátů, sdružení Pro Mšeno (PM) 6 mandátů, sdružení Patrioti Mšenska (PtM) 2 mandáty, ODS 1 mandát. Výsledky byly tak těsné, že sdružení SPM volilo pouze o 11 voličů více než naše sdružení. Přes tento těsný výsledek voleb jsme od zveřejnění výsledků jasně deklarovali, že výsledky voleb ctíme a že budeme podporovat na pozici starosty vítěze voleb Martina Macha s tím, že požadujeme poměrné zastoupení v radě města 2-2-1(SPM starosta + 1 místo v radě, my místostarosta + 1 místo v radě, Patrioti 1 místo v radě). S tím od začátku souhlasili i zvolení zastupitelé Patriotů a ODS. Stávající starosta nám na krátkém setkání nabídl pouze pozici místostarosty. Tak by mělo SPM 3 místa v radě, my 1 místo a Patrioti 1 místo - tedy 3-1-1. To jsme nechtěli akceptovat. Proto přišla lukrativnější nabídka. Byla nám nabídnuta pozice uvolněného místostarosty a složení rady stále 3-1-1. Nedali jsme se však zlákat ani touto nabídkou a veřejnému rozpočtu města jsme tím ušetřili za 4 roky částku ve výši minimálně 2,5mil. Kč. Nám totiž nejde o funkce, ani o peníze. Dokonce jsme byli ochotni se vzdát i pozice místostarosty ve prospěch SPM, ale 2 místa v radě byla naše jasná podmínka. My jsme se chtěli podílet na rozhodnutích města a ovlivňovat dění ve Mšeně, k čemuž jsme měli jasný mandát od Vás, voličů. Při poměrném zastoupení v radě 2-2-1 by ale starosta neměl jistotu, že vše prohlasuje tak jak bude chtít on, na což byl z předešlých funkčních období zvyklý. Nakonec jsme byli na ustavujícím zasedání zastupitelstva postavení na vedlejší kolej a starosta si s pomocí 2 zvolených zastupitelů za Patrioty poskládal radu podle svého. Bude tak následovat další období 4 let, kdy hlasování v radě bude 5-0-0 tak, jak navrhne starosta. Pokud tedy nedojde k úsměvné situaci jako v létě, kdy na jednom jednání rady je materiál neschválen a o 14 dnů později, kdy je starosta na dovolené, je ten samý materiál revokován a schválen v opačném znění. Je to snadno dohledatelné na stránkách města a jedná se o pronájem koupaliště na svatbu, projednáváno 25.7 a 15.8.2018.

Od zveřejnění naší kandidátky a našeho programu jsme byli nesmyslně stavěni do pozice lidí, kteří zničí vše, co Martin udělal a kteří budou bojkotovat vše, co by udělat chtěl. Stačila k tomu dvě slova - "volte změnu". Příznivci Martina spustili kampaň ve stylu, co že si to vlastně vůbec dovolujeme kandidovat proti Martinovi, co že to vlastně chceme za změnu, když se tu toho tolik udělalo, když všechno funguje? Chtěl bych jim touto cestou vzkázat, pokud to nezaregistrovali, tak že je 21. století, že žijeme v demokracii a doba jednotných kandidátek a programů skončila. Jinak samozřejmě souhlasíme, udělalo se toho ve Mšeně hodně, ale na druhou stranu se toho muselo udělat hodně. Byly k dispozici různé fondy, ze kterých se daly čerpat finance a pokud by to starosta nevyužil, byl by špatný starosta. Byly také k dispozici příjmy ze skládky, která bude brzy končit. Chci všechny ujistit, že jsme skutečně nešli do voleb s úmyslem něco ničit, ale chtěli jsme, aby se ve vedení města o problémech vedla diskuse mezi všemi subjekty vzešlých z voleb. Aby se neprosazoval pouze názor jednoho člověka, ale hledaly se kompromisy, které budou respektovat především názor Vás, občanů. Jak jistě všichni víte, Martin Mach byl až na 5. místě kandidátky SPM. Podle jeho vyjádření to bylo kvůli zdravotnímu stavu. Ten se naštěstí zlepšil a Martin mohl prohlásit těsně před volbami, že zhoršený zdravotní stav měl kvůli pracovnímu vytížení ve prospěch města a nyní po odpočinku je již v pořádku a připraven opět naplno pracovat pro Mšeno. Já přemýšlím, co by nastalo, pokud by se Martinův zdravotní stav nezlepšil a on na starostu nekandidoval? Kdo by pak byl starosta? Co by se stalo se Mšenem? Ustálo by to Mšeno? Nebo bychom se museli spojit třeba s Chorušicemi, protože ve Mšeně není žádný jiný schopný člověk, který by dokázal Mšeno vést? Na to si musí každý odpovědět sám. Na ustavujícím zastupitelstvu na naše poznámky o výsledku voleb a vůli voličů odpověděl Martin Mach něco ve smyslu poměrného volebního systému a politických debatách. Ano, to co předvedlo sdružení SPM na zastupitelstvu je naprosto demokratické využití volebního systému a volebních výsledků. Přesně takhle se chovají politici a pro mě je to nepochopitelné. Zastupitelé malých měst by se tak chovat neměli, ti by se měli chovat jako lidi, respektovat vůli voličů - spoluobčanů a hledat dohodu. A ta se nedá najít na dvou 10ti minutových schůzkách. Ale já zapomněl, Martin je člen strany zelených a tedy politik. Dokonce si dovolil použít argument, že pouze třetina voličů chtěla změnu (myslel ty voliče, kteří volili nás). Asi je přesvědčen, že hlasy voličů Patriotů a ODS byly určené jemu. Škoda, že nevyšla jeho kandidatura do senátu, neztratil by se tam. A to zde nebudu rozepisovat, jak "nestandartně" byl připraven program ustavujícího zastupitelstva.

Chtěl bych všechny občany Mšena, nejen naše voliče, ujistit, že se budeme, bez ohledu na pošlapání výsledků voleb na ustavujícím zasedání zastupitelstva, snažit pracovat v jejich prospěch. To jsme ostatně dokázali hned na ustavujícím zasedání, kde jsme zařídili řádné dopravní značení v ul. Na Tržišti, aby se zde zvýšila bezpečnost občanů, kteří v této ulici bydlí. Zasadili jsme se také o opravu rozbitého nájezdu z ul. Stránecká na komunikaci II/273, který je již také hotový. Nyní se snažíme zjistit, proč chce vedení města provést nové povrchy komunikací v ul. Žižkova, Tyršova, Husova a Palackého z kamenné dlažby. To by mělo za následek zvýšenou hlučnost v ulicích včetně otřesů při průjezdu nákladních vozidel a autobusů. Pokud v těch ulicích budou chtít kamennou dlažbu sami občané, nemáme s tím problém, ale pokud ne, mohou počítat s naší podporou. Apelovali jsme na vedení města, aby lépe opravilo ul. Stráneckou, když zde povede objízdná trasa celou zimu, což se zatím nepovedlo. Chceme také změnit rozpočtová pravidla města Mšena, protože o celém rozpočtu ve výši cca 40mil.Kč rozhoduje pouze rada města - tedy 5 lidí z celého 15ti členného zastupitelstva a to není správné. Nyní se projednává architektonická studie ulice Zahradní, ke které se mohou občané vyjádřit. My už připomínky sepisujeme a budeme se snažit prosadit, aby byla vůle občanů vyslyšena a nedopadlo to stejně jako u předchozích projektů, kdy se názor občanů a jejich připomínky vůbec nebraly v potaz.

Závěrem chci ještě jednou zdůraznit, že nejsme žádná strana "anti-Martin", jak nás spousta lidí ve Mšeně prezentovala. Někteří naši kandidáti se dokonce před volbami stali terčem pomluv, což možná rozhodlo o tom, že jsme skončili těsně druzí. Já jsem rád, že my jsme se k podobným podpásovkám nesnížili.

Všichni naši zastupitelé jsou lidé, kteří mají mnoho životních i odborných zkušeností a kteří mají Mšenu co dát. Je chybou starosty a celého sdružení SPM, že toho nechtějí využít. Přesto nebudeme v zastupitelstvu jen nečinně přihlížet, ale budeme se aktivně podílet na prosazování změn, které budou respektovat Vaše zájmy. Věříme, že Vás dokážeme naší prací přesvědčit o tom, že nám jde především o město a jeho občany. Snažíme se, aby se opět zveřejňovaly zápisy ze zastupitelstva, aby jste si mohli přečíst, co vše a jak se tam řeší a nečetli jste jen skoupá, nic neříkající usnesení.

Ještě bych Vám chtěl objasnit, proč tento článek vychází až nyní. Do prosincového čísla už se to zkrátka nevešlo.

Jiří Guttenberg st. - zastupitel za sdružení Pro Mšeno

Vážení spoluobčané,

Dovolte mi, abych Vás opět seznámil s některými body jednání zastupitelstva města, které proběhlo 22.9.2020.

Prvním bodem, který se projednával, bylo rozpočtové opatření města. Většinou se jedná o formalitu, kterou bez větších diskusí odsouhlasíme. Tentokrát to bylo jiné. V předloženém materiálu se objevila 2 porušení usnesení zastupitelstva. Prvním byl nákup cisterny, který zastupitelstvo zamítlo na svém jednání dne 30.9.2019. Druhým byl projekt na odvzdušnění školní jídelny.

Nákup cisterny jsme nepodpořili z prostého důvodu. Už dlouho tvrdíme, že město by mělo pro Technické služby pořídit víceúčelový stroj, na který existují různé nástavby a posunout se tak při běžné údržbě města do 21. století. Ne nakupovat samostatnou cisternu, která lze zapojit pouze za traktor a která určitě nezajede všude. Náš záměr je koupit stroj podobný tomu na obrázku, na který lze nasadit radlici na shrnování sněhu, který zvládne chemický posyp v zimním období, který zvládne zametat a zbavit prachu chodníky i místní komunikace. Obsluha zvládne také zalévat stromy a záhony, aniž by musela neustále vystupovat a nastupovat (jako tomu bude u cisterny tažené traktorem). Tento stroj zvládne i vysokotlaké mytí a má spoustu dalších užitečných funkcí. Jistě už jste každý z Vás někdy potkali naše pracovníky TS, kteří v zimě na malém traktůrku shrnovali sníh z chodníků a jsou u toho zasněžení jako sněhuláci. Možná, že je záměrem vedení města otužovat pracovníky TS, ale mně to spíš přijde jako naprosté pohrdání zaměstnanci TS. Na jedné straně se nebojíme utrácet za projekty a studie statisíce, zavazujeme se k investicím v řádech desítek miliónů, abychom zhodnotili soukromé majetky, plánujeme opravu ulice za cenu 3mil.Kč (psal jsem o tom v minulém čísle) a na druhé straně je pro vedení města nákup moderního stroje zbytečnost. Na neschválený nákup cisterny jsem upozornil přítomné zastupitele. Jaké bylo však mé překvapení, když pan starosta konstatoval, že k žádnému porušení usnesení ZM nedošlo. Posuďte sami. Návrh usnesení zastupitelstva na jednání dne 30.9.2019 zněl takto - " ZM schvaluje nákup cisterny PN 50 (5.000 lt.) za účelem zalévání stromů v krajině a vyvážení septiků na území města Mšena. Financovaní z hospodářské činnosti Města." Výsledek hlasování byl 6 pro, 3 proti a 4 se zdrželi - tedy návrh nebyl schválen! Ani ne po roce zjistíme, že cisterna byla nakoupena. Ovšem ne z hospodářské činnosti, ale z přebytku rozpočtu. A kvůli této "malé" změně financování nákupu cisterny je pan starosta přesvědčen, že to mohla nyní rozhodnout pouze rada města. Já jsem opačného názoru. Nejvyšším orgánem města je zastupitelstvo, a pokud zastupitelstvo něco neschválí, může to rozhodnutí změnit pouze opět zastupitelstvo. Tímhle způsobem mohou radní utratit v podstatě celý rozpočet města a zastupitelstvu města to dají pouze na vědomí. Chápu, že se to vedení města i radním zamlouvá, ale ruku na srdce, je to tak správně? Má o rozpočtu města opravdu rozhodovat pouze 5 lidí? Pak ovšem nemusíme mít 15ti členné zastupitelstvo.

Druhým zpochybněným rozpočtovým opatřením byl projekt na odvzdušnění školní jídelny. Tento projekt byl odsouhlasen radou města v srpnu 2019. Cena projektové dokumentace činí 300tis.Kč. Cena realizace bude podle mne v řádech statisíců, možná milionů, to ještě nevíme. Na jednání zastupitelstva města dne 20.5.2019 bylo jednomyslně schváleno toto usnesení č.4/6/2019 "ZM si vyhrazuje schvalování rozpočtových opatření vedoucí k zařazení nových investičních aopravárenských akcí nad 200 tis. Kč bez DPH." Podle mne tak došlo k dalšímu jasnému porušení usnesení zastupitelstva, protože schválení takového projektu bylo od května 2019 v jeho pravomoci. K mému překvapení nám to pan starosta také vyvrátil s tím, že ani zde se nejedná o porušení usnesení zastupitelstva, protože o projektu bylo rozhodnuto ještě před usnesením zastupitelstva. Tak nevím, ale květen je v kalendáři dříve než srpen. My bychom s kolegy určitě tento projekt podpořili, v tom problém není. Vadí mi ale, že nás vedení města a rada města přehlíží a nemíní s námi nic komunikovat. Pravděpodobně se bojí našich názorů. Jak je z obou příkladů zřejmé, vládnoucí koalice si usnesení zastupitelstva vykládá po svém a hlavně vždy tak, aby to vyhovovalo jim.

Naše názory a postoje jsou zkrátka pro vedení města velmi nepopulární a tak nám neustále podsouvají, že haníme vše, co chtějí udělat, a co oni připravují a tím si zdůvodňují to, proč s námi nekomunikují. Jenže my nehaníme vše, ve spoustě záležitostí hlasujeme stejně jako vládnoucí koalice a je to jednoduše prokazatelné. Naposledy jsme například hlasovali pro opravu části komunikace v ul. Žižkova, minule pro kanalizaci v ul. Boleslavská stejně jako v mnoha dalších bodech. Odsouhlasili jsme také nákup kontejnerového WC, které bude sloužit široké veřejnosti a návštěvníkům města. Náš názor byl ten, že by bylo lepší situovat veřejné WC do budovy bývalé lékárny. Vedení města se tato varianta nezamlouvala a preferovalo nákup kontejnerového WC. Když jsme chtěli předložit cenové porovnání, dostali jsme rozpočet na přestavbu bývalé lékárny ve výši 1,2mil.Kč. Přestože si myslíme, že je rozpočet značně nadsazený, nechtěli jsme prodlužovat současný nevyhovující stav s mobilní toaletou TOI a dál se dohadovat. Proto jsme podpořili nákup kontejnerového WC a tím prokázali, že my jsme schopni kompromisu.

Ale samozřejmě na spoustu věcí a projektů máme jiný názor. Minule jsem Vám psal o projektu "Rekonstrukce ul. Na Tržišti". Nyní Vám chci představit naše připomínky k projektu "Parkoviště u zdravotního střediska Na Skaličkách". Jedná se o vybudování parkoviště na stávající nezpevněné ploše. Nebudu Vás zatěžovat všemi detaily. Shrnu jen své nejpodstatnější výtky. Zásadní problém vidím v navrženém materiálu - kamenná dlažba. K lékaři chodí především lidé, kteří se hůře pohybují, a kamenná dlažba podle mého názoru pohyb těmto lidem ještě ztíží. Parkování pro ty nejvíce postižené (držitele průkazu ZTP) jsou umístěna téměř nejdál od vchodu. Je zde navrženo velké množství tzv. izolační zeleně, kterou budou muset lidé obcházet a pohybovat se tak v příjezdové komunikaci. Jsou zde navrženy odpočinkové zóny, mobiliář a osvětlení. I díky tomu zde samozřejmě klesá počet parkovacích míst. Zeleň, mobiliář a osvětlení je rozpočtováno na 400tis.Kč. Rozpočet byl tvořen v roce 2017 a tak se dá předpokládat, že výsledná cena bude o něco málo vyšší. Celková cena za parkoviště včetně výše popsaného je 1,2mil.Kč. Pokud se projekt bude realizovat podle zpracované dokumentace, budou někteří lidé spokojeni - památkáři, architekti, lidé s architektonickým a urbanistickým cítěním. My obyčejní lidé si ale musíme klást a klademe otázku. Je důležitější funkční a praktické parkoviště nebo je důležitější vyhovět památkářům a architektům? My jsme pro praktické parkoviště, které bude dobře sloužit především Vám, občanům a které vyjde určitě levněji. Po dohodě s vedením města napíšu své připomínky panu architektovi a uvidíme, jaká bude vůle ke změnám. Pokusím se s vedením města také dohodnout, aby situaci dopravního řešení parkoviště zveřejnili na stránkách města, a Vy jste si mohli udělat představu, o čem to vlastně mluvím a utvořit si vlastní názor. Diskuse k tomuto bodu už byla na můj vkus místy zbytečně vyhrocená a to se bohužel promítlo do zbytku jednání.

Sice pak následovalo pár "klidnějších bodů", ale v diskusi se otevřelo téma sociálního bydlení a to diskusi vygradovalo tak, že pan starosta jednání zastupitelstva raději ukončil předčasně.

Závěrem Vám opět doporučím, abyste sledovali zápisy z jednání zastupitelstva a třeba se někdy přišli i podívat.

V mém červnovém příspěvku jsem psal, že se začala uvolňovat opatření zavedená kvůli novému viru (jeho název psát nechci, protože to slovo už nenávidím). Uplynuly nám 3 měsíce a opatření se opět začínají zpřísňovat a nás asi bohužel čeká složitější období. Rád bych Vás všechny požádal, abyste nepodléhali panice a strachu, které se nám snaží vštípit média a bohužel i někteří politici a experti. Buďte na sebe samozřejmě maximálně opatrní, dbejte především na hygienu, vyhýbejte se velkým srocením lidí, kde je tzv. hlava na hlavě a to především v uzavřených prostorech. Izolovat se doma, nevycházet, přestat se stýkat s lidmi a žít ve strachu ale podle mne také není správné řešení. Snažte se zkrátka žít normálně.

Při jarní krizi naše sdružení na vlastní náklady instalovalo k několika prodejnám a provozovnám ve Mšeně dávkovače na dezinfekci rukou, abychom pomohli v boji proti šíření viru. Pokud to bude nutné, jsme znovu ochotni a připraveni v rámci našich možností pomoci Vám i místním podnikatelům. Nebojte se, zvládneme to.

Jiří Guttenberg st. - zastupitel za sdružení Pro Mšeno

Vážení spoluobčané,

opatření zavedená kvůli koronaviru se postupně začala uvolňovat a my jsme tak mohli mít po čtyřech měsících jednání zastupitelstva. To se konalo kvůli doznívajícím omezením v sokolovně.

Bodů bylo mnoho a já se Vám některé z nich pokusím přiblížit. Jedním z nich byla informace o tom, že byla zahájena činnost společnosti EDOK servis s.r.o. Asi všichni víte, že se jedná o společnost založenou a vlastněnou společností EKOD - sdružení obcí a měst, mezi něž patří i naše město. Při jejím zakládání nám bylo na zastupitelstvu řečeno, že založení této společnosti bude výhodné pro město a já jsem si z toho vyvodil, že to bude logicky výhodné i pro jeho občany. V dubnovém vydání Mšenska jsem si ovšem přečetl článek pana starosty, kde se píše o tom, že od příštího roku bude svoz komunálního odpadu 1x za 14 dnů. Že prý máme velké rezervy v třídění, a když budeme lépe třídit, tak nám svoz 1x za 14 dnů bude stačit. A komu to stačit nebude, musí si pořídit další nádobu. Článek mě dost nemile překvapil. Nikde na jednáních zastupitelstva tato informace nezazněla a já musím říct, že se cítím jako občan i zastupitel podveden. Pana starosty jsem se na to samozřejmě zeptal a bylo mi odpovězeno, že vždy mluvil o výhodnosti pro město, ne pro občany. Snažil se nás s koaličními zastupiteli přesvědčit, že pro občany zůstane vše stejné. Za 2 popelnice svážené 1x za 14dnů prý zaplatíme stejně, jako za jednu popelnici sváženou každý týden. Pokud budu mluvit za občany bytového domu, kde bydlím, tak musím říct, že vůbec nestojíme o svážení 1x za 14 dnů. Je jasné, že především v jarních a letních měsících se bude kolem kontejnerů šířit nepříjemný zápach. Pamatuji si velmi dobře, že jsme u nás v bytovce začínali se 2 kontejnery 1100l a díky tomu, že jsme začali třídit odpad, tak nyní vystačíme už s jedním kontejnerem 1100l pro cca 60 osob. Velký prostor ke zlepšení ve třídění odpadu už u nás nevidím. Navíc jsou nádoby na tříděný odpad většinou přeplněné, což značí, že my všichni občané města, třídíme vcelku dobře. Svážení odpadu 1x za 14 dnů je krok zpátky a jediný, komu se to opravdu vyplatí je město. Na zastupitelstvu zazníval dokola argument, že finančně to vyjde nás občany stejně. Pokud je to tak, tak já chci zachovat svoz 1 popelnice 1x za týden. Nechci svoz 2 popelnic za stejné peníze 1x za 14 dnů. Když nám byl na zastupitelstvech představován plán na založení vlastní svozové firmy, hlasoval jsem v některých bodech pro tento projekt. Nyní už vím, že svou podporu tomuto projektu si budu příště velmi rozmýšlet.

Na můj návrh byl zařazen na jednání zastupitelstva bod o projednání projektu "rekonstrukce ulice Na Tržišti". Na tuto akci je zpracována projektová dokumentace, do které jsem nahlédl a cítil jsem potřebu to s kolegy probrat veřejně na zastupitelstvu. Rekonstrukce této ulice se totiž několik let odkládá z důvodu nedostatku financí. Hned v úvodu projednání tohoto bodu jsem se ptal dlouholeté občanky této ulice (bývalé paní starostky) na několik podrobností. Ihned jsem byl starostou nařčen z toho, že chci ukázat, že projektant neumí projektovat. To ale není vůbec pravda. Projekt je zpracován velmi dobře, což jsem na zastupitelstvu veřejně řekl. Tvrdím ovšem, že je to projekt zbytečný. Projekt počítá s cenou za rekonstrukci 2,5mil.Kč (projekt byl zpracován v roce 2015 a cena nyní bude odpovídat cca 3mil.Kč). A co za tuto cenu město získá? Nový povrch komunikace v ploše 600m2. To je pro mě neuvěřitelná cena 5tis.Kč/m2. Nebudu Vás zatěžovat technickými podrobnostmi. Vzhledem k tomu, že zde projede cca 30 osobních vozidel za den a 2 nákladní vozidla za týden, je podle mne zbytečné zde měnit podloží do hloubky téměř 1m, jak počítá projekt. Já tvrdím, že se dá tato komunikace opravit za cca 1/3 ceny. Nejsem zastáncem levných oprav za každou cenu, ale nejsem ani zastáncem toho, aby se rekonstruovalo zbytečně draze. Občanům z této ulice je oprava slibována již dlouho a za cenu 3mil.Kč se jí pravděpodobně jen tak nedočkají. Je s podivem, že v některých ulicích šly opravy provést mnohem jednodušeji a levněji (Zahradní, Jezerní, U Školy, Na Klůčku a další). Nahlížel jsem také do dalších projektových dokumentací. I ty budu diskutovat na zastupitelstvu a budu Vás o nich informovat.

V dalších bodech jednání zastupitelstva byly hlasovány 2 materiály, které se týkaly území Na Čihadle. V prvním případě jsem podpořil vybudování tlakové kanalizace do ulice Boleslavská, na kterou se budou moci připojit majitelé stávajících nemovitostí v blízkosti ulice Boleslavská. Ve druhém případě byl hlasován výkup pozemku o výměře 2100m2, na kterém se město zavazuje vybudovat všechny sítě a zpevněnou komunikaci. Tím dojde ke zhodnocení soukromých pozemků (podrobněji jsem o tom psal v listopadovém čísle Mšenska). Podle koaličních zastupitelů je to povinností města. Podle mne to povinností města v žádném případě není. Zhodnotit pozemky by si měli jejich majitelé. Město už jim pomohlo tím, že zde v územním plánu počítá se zástavbou. Připomenu jen to, že zhodnocení těchto soukromých pozemků může stát město v budoucnu až 50mil.Kč.

Protože jsem nebyl přítomen na únorovém jednání zastupitelstva, zajímal jsem se o 2 body, které se na něm projednávaly. Prvním bylo přidělení bytu v č.p.400(bývalé vodárně), který byl přidělen jako byt sociální a to nájemkyni, které končila nájemní smlouva v objektu č.p. 115, která v té době neměla ve Mšeně trvalý pobyt a nebylo tak povinností města tento problém řešit. Objekt č.p.115 (restaurace U Pokliček) je od května na prodej. Přišlo mi to jako podivná shoda okolností a tak jsem se zeptal členů rady, zda o skutečnosti, že se bude dům č.p.115 prodávat věděli v době, kdy hlasovali o přidělení městského bytu? Nejprve mi rychle odpověděl pan starosta, že to radní nevěděli. Následně mi odpověděli další 2 členové rady, že o tom nevěděli. Nemám důvod radním nevěřit. Hlasování v radě bylo v tomto případě 3:2, což se hodně vymyká standartnímu 5:0 a je zřejmé, že i členové rady nebyli v tomto rozhodnutí výjimečně jednotní. Každopádně město přišlo minimálně na rok o byt, který mohl být nabídnut lékařům nebo učitelům. Uvidíme, jak se bude situace kolem bytu vyvíjet za rok. Určitě to budeme sledovat.

Druhým bodem, který mě zajímal z únorového jednání byl nákup domu č.p. 35 na náměstí (dům Holuškových). Na jednání zazněla informace o tom, že majitelce byla nabídnuta odhadní cena a že majitelka dala přednost jinému zájemci. Přesto zatím nedošlo k žádné změně údajů v katastru nemovitostí a tak jsem požádal pana starostu, aby se pokusil kontaktovat realitní kancelář, zda by město mohlo znovu vstoupit do jednání o koupi domu. Jsem přesvědčený, že jedině město ho může koupit a postupnou rekonstrukcí z něj udělat chloubu náměstí. Jakmile ho koupí kdokoli jiný, dočkáme se toho, že zde budeme mít v centru města tržnici, ubytovnu nebo sociální bydlení a všechny práce budou probíhat zevnitř ven - to znamená, že fasáda bude opravena až úplně nakonec, pokud někdy vůbec. Nechce se mi věřit tomu, že vedení města, které každoročně podporuje obnovu fasády kostela, se staví lhostejně k další dominantě na náměstí.

Tolik moje postřehy z jednání zastupitelstva. Projednávalo se toho samozřejmě mnohem více a já Vám všem doporučuji si přečíst zápisy z jednání zastupitelstva, které jsou zveřejňovány na stránkách města. Z těch si můžete udělat obrázek, jak jednání probíhají, nebo zjistíte, kdo a jak vystupuje a jaké názory prezentuje.

Závěrem musím zmínit, že jsem moc rád, že se naše životy po korona-krizi vrací k normálu a já doufám, že už to tak zůstane. Samozřejmě musíme zůstat obezřetní. Vážení spoluobčané, přeji Vám všem příjemné a klidné prožití léta, mnoho krásných zážitku na dovolených a pevné zdraví.

Jiří Guttenberg st. - zastupitel za sdružení Pro Mšeno

Vážení spoluobčané,

Jednání zastupitelstva bylo až po uzávěrce tohoto čísla Mšenska, postřehy z jeho jednání Vám proto přinesu až v červencovém čísle. Přesto mám několik věcí, o které se s Vámi rád podělím již nyní.

V nedávné době mě oslovili majitelé nemovitosti v městské památkové zóně (dále MPZ) s problémem, který mají s Národním památkovým ústavem (NPÚ). Tento úřad jim totiž dlouhodobě nechce povolit, aby si majitelé opravili svůj plot tak, aby měli zachováno soukromí. Majitelé nemovitosti ve spolupráci s pracovnicí památkové péče MÚ Mělník připravili 2 varianty oplocení, které odbor památkové péče MÚ Mělník akceptoval, NPÚ ovšem nikoli. Podali proto na NPÚ odvolání a já jsem je chtěl jako zastupitel podpořit a tak jsem oslovil přímo pana ředitele NPÚ, aby se jejich úřad snažil vycházet našim občanům vstříc. Zatím totiž slyším na postupy NPÚ a jejich pracovníků spíše stížnosti. Odpověď pana ředitele mě bohužel vůbec nepřekvapila. Byla asi v tomto duchu : díky památkářům a jejich postojům máme hezké město a díky tomu k nám míří více turistů a máme díky tomu také spokojené občany.

Já zde bydlím od narození a byl jsem zde vždy spokojený a nějak nemohu říct, že díky MPZ bych byl spokojenější. Spíš jsem naopak spokojený čím dál tím méně. Panu řediteli NPÚ jsem odpověděl, že Mšeno jako takové podle mne vyloženě turisty nepřitahuje. Nikdy jsem zde totiž neviděl takové ty štrůdly turistů s průvodci. Co já vidím, tak turisty podle mne přitahuje především okolní krásná příroda a naše město je ideální výchozí bod k vycházkám a vyjížďkám na kole. Každý víkend ráno najede do Mšena velké množství návštěvníků, kteří zaparkují svá vozidla, kde se dá, a zmizí do lesů. Během dne se pak vrací a dají si na náměstí zmrzlinu, kávu, pivo či něco na zub. To je dobře, protože díky tomu máme u nás celoročně otevřené provozovny, které by bez turistů asi svůj provoz ukončily. Já jsem přesvědčený, že lidé sem jezdí rádi právě kvůli přírodě a kvůli tomu, že se zde mohou dobře občerstvit. A také jsem přesvědčený o tom, že turisté by k nám přijeli i bez "pomoci" NPÚ a jejich leckdy nesmyslných nařízeních pro občany bydlící v MPZ. Stačí se projít po Mšeně a každý musí vidět, že i mimo MPZ se Vy, občané našeho města, snažíte udržovat své nemovitosti v dobrém stavu. A zvládáte to i bez odborných rad a nařízení všelijakých urbanistů, architektů a památkářů. Za to Vám všem patří dík. Já když jdu po našem městě, tak nepoznám, zda jsem v MPZ nebo mimo MPZ. Tedy mimo míst, kde drnčí auta po dlažbě a kde musím i já dávat pozor, abych si nezvrtnul kotník. Město sice podporuje opravy objektů v MPZ pomocí fondu regenerace. Vy ostatní máte smůlu. I když smůlu, já myslím, že máte spíš štěstí. Co jsem měl možnost zjistit, tak dohadování s památkáři není vždy příjemné a navíc je i díky jejich podmínkám oprava nemovitosti o dost dražší, než oprava nemovitosti mimo MPZ. Bohužel, když se majitel k opravě nemovitosti nemá, nehne s ním ani MPZ, ani památkáři, ani starosta, nehne s ním zkrátka nikdo. Názorně to vidíme u několika domů přímo v centru našeho města. Doufám, že touto cestou Vy nepůjdete a budete se dál svědomitě starat o své nemovitosti. I když je to vesměs marný boj, naše sdružení nabízí zastání každému z Vás. Pokud se Vám bude zdát, že si památkáři vymýšlí a požadují nesmyslné podmínky, obraťte se na nás. Z pozice zastupitelů budeme určitě příslušné pracovníky a jejich nadřízené kontaktovat a budeme se snažit Vám pomoct.

Neoddiskutovatelným faktem je, že lidé o víkendech a v letních měsících každý den, do Mšena jezdí čím dál víc. Naše město je proto často přeplněné parkujícími vozy. Vyřešit definitivně problém s parkováním o víkendech lze jen těžko, ale určitě existují možnosti, jak situaci alespoň zlepšit. Bohužel postoj vedení města je k tomuto problému velmi vlažný. Myslím, že vedení města věří tomu, že když budou dělat, že ten problém neexistuje, tak problém zmizí. Nezmizí, naopak se dá očekávat, že se bude situace ještě zhoršovat. Lidé totiž jezdí do přírody čím dál víc.

I když jsou otevřena pouze výdejová okénka, nyní už naštěstí i předzahrádky, tak já každý víkend zajdu na náměstí na kávu či pivo a pokaždé vidím stejnou smutnou komedii. Díky jednomu špatně parkujícímu vozidlu uvízne v oblouku u pošty autobus, který se pak snaží troubením přivolat neukázněného řidiče. Když řidič není v dosahu, vycouvá autobus a jede se buď otočit na nádraží, nebo nacouvá do zastávky, což není úplně bezpečné. Je to kvůli ostrůvku se stromem před poštou. Pokud by zde tento ostrůvek nebyl, autobus by si mohl více nadjet a bylo by po problému. Tím v žádném případě neomlouvám neukázněné řidiče, naopak jsem pro jejich tvrdé postihy. Pouze tvrdím, že pokud by tam ostrůvek nebyl, nevznikala by na náměstí nebezpečná situace, kdy autobus vyčnívá do komunikace.

Vůbec nejlepší řešení by bylo parkující vozidla z okolí písečného parku úplně vytlačit. Ve všední dny se zde pohybuje mnoho školních dětí, o víkendech zase mnoho dětí návštěvníků. Navíc se zde nyní objevily stolky k posezení, což já chválím. Jenže to by opět ubyla parkovací místa a kam potom s vozidly? Našemu sdružení se podařilo prosadit zřízení provizorního parkoviště v místě bývalého zdravotního střediska, kam se umístilo i nové veřejné WC. To je mimochodem o mnoho lepší než bývala budka TOI. Věřím, že si lidé budou nového WC vážit a vydrží tak sloužit co nejdéle. Jsou tam ještě nějaké mouchy (odkryté trubky, chybějící brano na dveřích), ale to jsou detaily, které by měly jít snadno odstranit.

Toto provizorní parkoviště je každý víkend plné parkujících vozidel návštěvníků. Pokud by se zrovna takové parkoviště udělalo i v místě po druhé budově zdravotního střediska, mohla by se parkující auta z náměstí Míru vytlačit a ještě by vznikla rezerva. Jenže to už se nám prosadit nepovedlo, protože zde má být podle starosty hezká zelená plocha. No, já si pod pojmem hezká zelená plocha představuji něco trochu jiného. Vím i o dalších místech, kde by šlo udělat záchytné parkoviště pro návštěvníky města a budu o tom mluvit na jednání zastupitelstva.

Bohužel jak už jsem psal, vedení města dělá, že ten problém neexistuje a bude se tak tvářit i nadále. Třeba vedení města ve spolupráci s NPÚ dojdou při své snaze udělat ze Mšena historický skanzen k tomu, že povolí vjezd na náměstí pouze povozům taženým koňmi a tím bude problém s auty také vyřešen a navíc bude náměstí opravdu historické.

O tom jak proběhlo jednání zastupitelstva dne 31.5.2021 Vás budu informovat příště.

Přeji Vám všem hodně sluníčka

Jiří Guttenberg st. - zastupitel za sdružení Pro Mšeno

Vážení spoluobčané,

je tady léto a s ním i takzvaná okurková sezóna. Já si Vám ji dovolím zpestřit postřehy z veřejného jednání zastupitelstva, které se konalo dne 31.5.2021.

Hned na úvod je potřeba říct, že v obou táborech, koaličním i opozičním, chybělo po jednom zastupiteli. Od začátku tak bylo jasné, že ke schválení jakéhokoli usnesení budou potřeba naše hlasy. Hlasy těch zastupitelů, kteří podle vedení města nic nedělají, kteří jsou proti všemu, co navrhuje vedení města a kteří nedokáží jednat konstruktivně. Pokud by to tak bylo, neschválili bychom program jednání zastupitelstva a šli bychom hned domů. Jenže my jsme naopak velmi konstruktivní a chceme pracovat ve Váš prospěch, což už jsme nejednou dokázali. Potvrdili jsme to i tentokrát a Vy už dobře víte, že rádi podpoříme věci, které se nám zdají být přínosné pro Mšensko a tedy i pro Vás, jeho občany.

Nejdříve jsme navrhli doplnění programu a byl to návrh řízný, obsahoval totiž požadavek na odvolání starosty města z jeho funkce. Návrh na odvolání jsme dali z důvodů selhání starosty při nákupu domu č.p.35 na nám. Míru a z důvodu nedodržování usnesení zastupitelstva, které je nejvyšším orgánem města. Náš návrh samozřejmě nebyl koaličními zastupiteli podpořen a starosta tak zůstává ve své funkci, zatím. Nakonec byl odsouhlasen původní návrh programu a jednání zastupitelstva mohlo pokračovat.

Jako první jsme schválili účetní závěrku města za rok 2020. Naopak jsme neschválili závěrečný účet města. V tomto materiálu byl přílohou zápis z finanční kontroly krajského úřadu, která sice poukazovala na porušení usnesení zastupitelstva, ale v závěru bylo napsáno, že "nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny". Zpráva poukazovala na porušení usnesení, když Rada města schválila něco, na co neměla právo. Omluva za to nepřišla žádná (psal jsem o tom již v minulých číslech). Proto jsme nemohli závěrečný účet města schválit a tak jsme se hlasování zdrželi.

Následovaly body, kde se schvalovaly finance na nezbytné akce města. V prvním jsme schválili balík menších akcí, na které se uvolnila rozpočtová rezerva. V dalším bodě bylo schválení financování opravy mostku V Ráji za 2,5mil.Kč z fondu rozvoje a rezerv. V tomto případě jsme s tím měli problém. Jak jsem zjistil, město na mostku nedělalo v minulosti žádné prohlídky a je tedy dost možné, že právě kvůli chybějícím prohlídkám a s tím spojenou zanedbanou údržbou došlo k havárii mostku. To už nyní nezjistíme. Jisté je, že havárie mostku nijak neomezuje ani naše občany ani chataře, kteří zde mají nemovitosti, protože je do lokality zachován plnohodnotný přístup po dalším městském pozemku. Na moji otázku, kolik po mostku projede denně našich občanů, mi starosta odpověděl, že sčítání dopravy neproběhlo. Vtipná odpověď. My nepovažujeme 2,5mil.Kč za opravu minimálně využívaného mostku v této době za účelně vynaložené prostředky a tak jsme hlasovali proti či jsme se zdrželi. Oprava mostku proto nebyla schválena.

Jako další bod bylo na programu schválení investičního záměru na rekonstrukci otopné soustavy v ZŠ Mšeno za cenu 3,5mil. Kč. Po krátké diskusi bez problémů schváleno.

Dalšími schvalovanými akcemi byly odvětrání jídelny v ZŠ a pokračování chodníku v ul. Mladoboleslavská. Opět bez připomínek schváleno.

Při schvalování příspěvku z fondu regenerace jsem navrhl zvýšení příspěvku na výměnu oken z částky 1000,-Kč/m2, která byla schválena někdy před 5ti lety, na částku 1500,-Kč/m2. To bylo jednomyslně schváleno. Navýšení dotované částky dává smysl, protože stavební materiály jdou neustále nahoru.

V tomto tématu padaly z naší strany dotazy na pozici paní Berkové z NPÚ, která svými názory a postoji štve mnoho z nás. Vedení města je ovšem s prací paní Berkové spokojeno. Já pořád přemýšlím, jestli s paní Berkovou vedení města někdy jedná a snaží se vyjednat nějaké ústupky pro Vás, naše občany. Asi jedná, ale pouze když z toho má prospěch samotné město. Jak je jinak možné, že u jedné z nejstarších budov ve městě se objeví úplně nová a moderní posuvná vrata? Tou budovou je totiž objekt hasičárny, která patří městu. Je pro mne logické a pochopitelné, že je nutné, aby hasiči v případě jakékoli události mohli co nejrychleji vyjet a nemuseli otevírat nějaká historická vrata. Tady vliv paní Berkové najednou nebyl tak silný a zvítězil zdravý rozum. Ale když dělá běžný občan města v MPZ fasádu, tak ho paní Berková nechá otlouct novou omítku kvůli chybějící římse v tloušťce 1cm a jako bonus mu určí barvu fasády, která se mu nelíbí!!! U jiného trvá na tom, aby udělal plot, jaký nemá nikdo jiný v ulici. Ptám se, proč nejde použít zdravý rozum i v těchto případech "obyčejných" občanů? Myslíte, že pokud by se vedení města jen trochu snažilo a za své občany se postavilo, že by paní Berková, respektive její nadřízení, alespoň trochu neustoupili? Já jsem přesvědčen, že určitě ano.

Zajímavá debata se rozvinula, když jsem se v rámci závěrečné diskuse zeptal na pronájem míst k parkování. Rada města totiž na svém jednání dne 19.5.2021 schválila pronájem pozemku města o výměře 48m2 k vyhrazenému parkování za cenu 24,-Kč/m2/rok a tedy za celkovou cenu 1152,-Kč. Je skvělé, že město takto umožňuje svým občanům vyřešit problémy s parkováním. Ptal jsem se proto ihned, zda mají takovou možnost všichni občané města. Bylo mi řečeno, že nikoli a že se to děje pouze ve výjimečných případech. Škoda že ten výjimečný případ je zrovna pro majitelku domu parcelně sousedícího s panem starostou.

V diskusi jsem navrhoval také řešení problému s parkujícími auty na náměstí. Ale potvrdila se moje slova z mého příspěvku v minulém vydání Mšenska. Vedení města ten problém nechce vidět, a proto žádný problém není. A protože jsem chtěl vedení města přesvědčit, že parkující vozidla problém opravdu jsou, dostalo se mi na jednu z mých otázek rázné odpovědi starosty. "Vy (tím myslel společenství vlastníků domu č.p.127, kde jsem předsedou výboru) si vyřešte parkování na svém pozemku a neparkujte protiprávně na místní komunikaci". Zeptal jsem se, zda mluví ke všem zastupitelům nebo pouze ke mně? Odpověď jsem už žádnou nedostal. Nebudu tu žalovat, kdo ze zastupitelů parkuje protiprávně, ale o několika vím, a když se to vezme, parkujeme u nás ve městě protiprávně téměř všichni. Z vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích totiž vyplývá, že na obousměrné komunikaci se smí stát pouze v tom případě, že na komunikaci zůstanou 2 jízdní pruhy o šířce 3m. Myslíte, že se to dá někde ve Mšeně dodržet? Ale Vy se snad zatím bát nemusíte, dokud nebudete starostu obtěžovat svými nápady, jak zlepšit situaci ve Mšeně s parkujícími vozidly, nebude si Vás všímat. Každopádně od starosty, který sám často parkuje na trávě v ul. Jezerní, znělo podobné doporučení poněkud pokrytecky.

Další bod na, který jsem se ptal, bylo opět usnesení Rady města. Ta na svém jednání 19.5.2021 schválila podle mne naprosto nesmyslně toto: " RM schvaluje bezplatné vstupné na koupaliště ve Mšeně pro trvale hlášené občany Mšena ve všedních dnech v době od 10:00 do 12:00 hod". Každý všední den od 10:00 do 12:00 máte možnost si odskočit z práce a jít si zaplavat. A třeba děti, které mají prázdniny nebo Vy, pokud budete mít dovolenou, tak přijdete, prokážete se u vstupu (u dětí nevím jak) a v 10:00 můžete jít zdarma na koupaliště. Za 2 hodiny musíte buď odejít, nebo zaplatit vstupné, pokud na koupališti chcete nadále zůstat. Vstupné ve 12:00 zaplatíte ve stejné výši, v jaké byste ho zaplatili i v 10:00. Chápete ten paradox? Navrhoval jsem, aby vedení města umožnilo našim občanům raději vstup zdarma jedenkrát v týdnu po celý den. To by bylo mnohem jednodušší a pro Vás všechny mnohem přínosnější. To se ale nesetkalo u vedení města s pochopením.

Když to shrnu, na dnešním jednání bylo schváleno několik velmi přínosných akcí pro náš region a musím opakovaně zdůraznit, že to bylo díky našim hlasům. To až nás zase někdo obviní z toho, že nic neděláme, že nejsme konstruktivní a že s námi není možná dohoda. Když budete mít chvíli času, přečtěte si zápisy z jednání ZM. Není to sice žádná beletrie, ale zjistíte, jak probíhají celá jednání ZM.

Projednávalo se toho samozřejmě mnohem více, ale já už Vás nechci zdržovat od sluníčka, koupání a užívání si léta. Přeji Vám všem krásné letní zážitky, hodně sluníčka a šťastný návrat z Vašich prázdninových cest.

Jiří Guttenberg st. - zastupitel za sdružení Pro Mšeno